Molnári Kelemen

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Molnári, ? – 1438. ok­tóber: r. k. püspök.

Csanádi prépost, ki­rályi kancellár, majd győri püspök (1417– 1438). Zsigmond őt jelölte a bázeli zsinat­ra, de mikor Kelemen püspök azt tapasz­talta, hogy a zsinat szelleme radikálisabb irányt vesz, a megbízatást nem fogadta el. Már 1418­-ban kérte a pápától, hogy a ja­vadalom-adományozások jogát magának, il­letve egyházának tarthassa fenn. 1429­-ben győri egyházmegyei zsinatot tartott, amelynek fő témája a huszitizmus elleni védekezés volt.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

Erőss István: A győri egyházmegye története a középkorban. (gépirat) p. 536–616.

Szakirodalmi rövidítések