Molnár Margit (dr. Szőke Béláné)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Óko­márom, 1920. június 1. – Győr, 2001. ápri­lis 13.: védőnő.

Gyermekei: Béla Miklós, Judit.

A komarnói bencés gimnáziumban érettségizett 1938-­ban. 1939-­ben Szegeden kezdte, majd Kassán fejezte be tanulmá­nyait az Ápolónő­-és Zöldkeresztes Védő­nőképző Intézetben 1941­-ben. 1941–42-­ben Kassán, majd 1942–44 között Naszvadon védőnő. 1946. december 23­-án magyar nem­zetiségük miatt áttelepítették őket, és Győr­be kerültek. 1951­-től 1957­-ig a Kossuth Lajos utcai bölcsőde vezetője. 1957–1959-­ig nevelő és főnővér a megyei kórházban. 1960 –1965­-ig az Egészségügyi Szakiskola igaz­gatóhelyettese. 1959–1961-­ig pedagógiai tan­folyamot végzett. 1965-­ben az Egészség­ügyi Szakiskola vezetője lett. Kossuth Zsu­zsa­emlékérmet kapott. 1976-­ban ment nyug­díjba.

(I. S. E. – Z. K.)


Felhasznált irodalom

CSK

Szakirodalmi rövidítések