Mohl Antal

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kapuvár, 1836. április 10. – Győr, 1916. december 28.: római katolikus pap.

Szülők: M. József, Haán Cecília.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben végezte. 1857-ben szentelték pappá. Mosonszentjánoson volt káplán, majd a papnevelés különböző feladatait látta el (spirituális, teológiai tanár, rektor). 1883-ban kanonok, 1880–1906 között belvárosi plébános, 1901-ben káptalani, 1902-ben püspöki helynök. A káptalani rangsorban 1905-ben nagyprépost. Hittudományi és történelmi tárgykörökben önálló munkái, fordításai, kötetei jelentek meg, és sok kisebb tanulmánya.

(G. F.)

Művei

  • A papi életszentség. Győr, 1883.
  • Egyházi beszéd, melyet… Győr, 1884.
  • Isten áldása, minden jólét forrása. Győr, 1888.
  • Az Orsolya-szűzek Amerikában. Esztergom, 1890.
  • A Mária-kongregációk története, különös tekintettel hazánkra. Győr, 1898.
  • Szent Benedek élete és rendjének története hazánkban. Győr, 1901.
  • Az Úr Jézus nevében. (társszerző: Mohl Adolf) Győr, 1902.
  • A Jézus szentséges szívének szentelt élet, erényeinek utánzása és ájtatosságainak buzgó gyakorlása által. Győr, 1908.
  • A legfölségesebb oltáriszentség örökimádása hajdan és napjainkban. Győr, 1912.
  • Győr eleste és visszavétele 1594–1598. Győr, 1913.

Felhasznált irodalom

GYK 1871. jún. 25. p. 231. – Mohl Adolf: Győr-egyházmegyei jeles papok. Győr, 1933. p. 284– 329. – GYSZT p. 486–487.

Szakirodalmi rövidítések