Mohl Adolf

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Lövő, 1855. február 25. – Győr, 1939. április 15.: római katolikus pap, néprajzkutató.

Szülők: M. Ignác, Stirling Klára.

A középiskolát Sopronban, a teológiát a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán végezte. 1878-ban szentelték pappá. Hat évig Kismartonban volt segédlelkész. 1884-ben lorettói, 1900-ban tatai plébános, 1926-ban kanonok, 1938-ban pápai prelátus lett. 1937-ben a Kisfaludy Irodalmi Kör rendes, majd tiszteletbeli tagja lett. Hitbuzgalmi, gyermekeknek szánt műveit gyakran Pap bácsi néven adta ki. A nyugat-magyarországi horvátok kutatója volt, megírta szülőfalujának történetét, egyházi pályafutásának minden állomásán szorgos történeti, néprajzi gyűjtést, feldolgozást végzett, sokat publikált. Utolsó lakhely: Káptalandomb 2.

(G. F.)

Műveit ismerteti

  • Kiss Tamás: Mohl Adolf. Sopron, 1999. p. 55–62.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – GYSZT p. 497. – Kiss Tamás: Mohl Adolf. Sopron, 1999. 63 p. – HA Győr 323/1939.

Szakirodalmi rövidítések