Milkovich Zsigmondné, méhkerti (Zámory Mária, patkósteszéri)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

19. sz.: adománytevő.

1904-ben 7562 darabból álló könyvgyűjteményét Győrnek adományozta, amit a város 1904. szeptember 1-jén tartott közgyűlésén elfogadott. Az alapítólevél 1905. január 24-én nyert jóváhagyást. Az özvegy férje és fia könyveit adományozta azzal a feltétellel, hogy önálló gyűjteményként kezeljék, Milkovich–Zámory-könyvtár néven. Az 1952-ben megalakult megyei könyvtár gondozta tovább a gyűjteményt, amely 1994-ben ismét Győr város tulajdonába, 2003-tól pedig a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár kezelésébe került.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

HI 1904. 4. sz. p. 6–7. – Magyar Könyvszemle 1983. 1. sz. p. 80–85. – K 1992. nov. 10. p. 10.

Szakirodalmi rövidítések