Medvey Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nagykároly, 1882. július 14. – Győr, 1962. július 16.: középiskolai rajztanár, restaurátor.

Szülők: Medvey Lajos, Czágler Antónia. Felesége: Alesziovich Olga.

Alapiskoláit szülővárosában végezte, a piarista gimnáziumban érettségizett, Budapesten a Magyar Kir. Rajztanárképző Intézetben szerzett középiskolai tanári képesítést 1905-ben. Balatonfüreden kapott állást. 1907. január 1-jétől a győri I. sz. Polgári Fiúiskolában tanított. 1910. augusztus 30-án a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumának igazgatója hívta meg tanárnak. Harminckét évig tanított az intézetben. Az első világháborúban harctéri szolgálatot teljesített, 1914– 15-ben kétszer sebesült meg, főhadnagyként szerelték le. Tanári munkája mellett járta Európát, a gyakorlatban tanulta a restaurátori munkát. A városban is kapott megbízást, a székesegyház főoltárképét és a bencés templom Szent György-kápolnájának oltárát restaurálta. Elkészítette és kiadta a fővárosi szobrok és emléktáblák ismertető kalauzát. A Győri Katholikus Kör választmányának tagja, a Győri Ének-és Zeneegylet zeneszerzője. Lakása a Bajcsy-Zsilinszky út 15-ben volt.

(O. H. M.)

Művei

  • Vezető Budapest szobrai és emléktáblái megtekintéséhez. Bp., 1939.
  • Balatoni emlék. (dalciklus) Bp., é. n.

Alkotásai

  • Főoltárkép. (restauráció) Székesegyház, Győr, é. n.
  • Keresztelő Szent János prédikációja. (restauráció)
  • (Szent György-kápolna) (Bencés templom) Győr, é. n.


Szakirodalmi rövidítések