Matusek András

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – 1713. május 7.: római katolikus püspök.

Széchényi György püspök hé­dervári plébánosból nevezte ki győri ka­nonokká 1668­-ban. Győr­-belvárosi plébá­nos 1669­-ben, Barbacson adminisztrátor. A káptalani rangsorban mesterkanonok 1668–71-­ben, pápai főesperes 1671–83-ban, székesegyházi főesperes 1683–84-ben, szent­adalberti prépost 1684–99­-ben, nagypré­post és Keresztély Ágost püspök helynöke 1699–1713-­ban. Szentlőrinci prépost, fehér­vári őrkanonok, győri és soproni oltár­javadalmas, skopiai választott püspök, kni­ni felszentelt püspök 1708-­ban. A király 1693-­ban pécsi püspökké nevezte ki, de az 1687-­ben pécsi főpásztorrá lett Radnay személye körül támadt zavarok miatt a püspökséget nem fogadta el. Győrött a Ma­gyar Ispita szomszédságában vett házat 1400 forintért. Két nevezetes beszéde ma­radt ránk: Széchényi György primás felett mondott gyászbeszéde 1695-­ből és Keresz­tély Ágost győri püspököt üdvözlő beszéde 1696-ból.

(Ki. T.)

Műveit ismerteti

  • MKL, SZINY­NYEI.

Felhasznált irodalom

EICS p. 324. – SZINNYEI – GYSZT p. 111., 440., 457.

Szakirodalmi rövidítések