Matolcsy László, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kaposvár, 1878. augusztus 2. – Győr, 1943. augusztus 6.: ta­nár.

Szülők: Matolcsy József, Szobovits Gizella. Felesége: Keresztes Ilona.

1912 augusz­tusában jött Debrecenből a Győri Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskolába a ma­gyar és német nyelv tanárának. 1916/17-­ben katonai szolgálatot teljesített. Az esz­perantó nyelv terjesztője volt, Győrött a leventemozgalom vezetője. Tőle származott a „Szebb jövőt!” leventeköszönés. A Ná­dorvárosi Eörsy Péter Levente Egyesület főoktatója volt. Győr első népművelési tit­kárának nevezték ki. Számos írása jelent meg a helybéli lapokban: verseit lapok közölték, előadásokon szavalták. 1935-­ben ment nyugdíjba. Utolsó lakhely: Teleki u. 46. Győrött a Szent Imre-­templom kriptájá­ban nyugszik.

(M. I.)

Műveit ismerteti

  • GU­LYÁS, PETRIK.

Felhasznált irodalom

GYH 1921. aug. 2., szept. 3., okt. 28., 1923. febr. 7., 8., 18., 1928. júl. 8., 1938. okt. 5., dec. 18. – Agyőri m. kir. Állami Leánygimnázium értesítője az 1923/24. iskolai évről. Győr, 1924. p. 2. – DH 1938. febr. 9., 10. – GYNH 1943. aug. 7., 12., 22. PIM – HA Győr 573/1943.

Szakirodalmi rövidítések