Matavovszky Béla Antal, alsó-és felsőrauschenbachi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Poprádremete, 1859. január 5. – Alsógöd, 1933. április 15.: tanár.

Gyermekei: Gábor, Edit, Margit.

Nagy­váradon érettségizett. 1875–79 között ké­mikus oklevelet szerzett Münchenben, amit középiskolai tanárival is kiegészített. 1885­-ben Sopronban kezdett tanítani a Felső Kereskedelmi Iskolában, emellett a Sop­roni Tanáregyesület alelnöke, és az Ipari Szakoktatási Tanács tagja. 1897-­től Győ­rött a Felső Kereskedelmi Iskola igazgató­ja. Ezt a beosztást nyugdíjazásáig, 1926­-ig töltötte be. 1899-­től az Alsófokú Kereske­delmi Iskolának is igazgatója volt. 1915 és 1918 között vezetője az akkor közös igaz­gatású Győr szabad királyi város Női Felsőke­reskedelmi Iskolájának és a Felsőkereske­delmi Iskolának. Mennyiségtant, természet­tant, kereskedelmi számtant és kereske­delmi levelezést is tanított. A városi tör­vényhatóságnak 28 éven át volt tagja, a Kereskedelmi és Iparkamara levelező tag­ja, a Felvidéki Kör elnöke volt.

(M. I.)

Műveit is­merteti

  • GULYÁS, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

GYH 1922. júl. 4. p. 1–2., 1922. júl. 12. p. 1–3., 1933. ápr. 19. p. 2. – Győr Szab. Kir. Város négy évfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola 36. értesítője az 1932/33. iskolai évről. Győr, 1933. p. 2–3. – GYH – BGKSZ p. 71.

Szakirodalmi rövidítések