Markó Gyula

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Jobaháza, 1914. december 24. – Győr, 1972. március 11.: polgármes­ter.

Szülők: Magyar Gyula, Lipp Erzsé­bet. Felesége: Wunderli Margit.

Cardo­-gyári asztalos, majd a második világhábo­rú után a Gráb-­gyárban az MKP titkára, 1948. december 22-­étől Győr polgármeste­re. A tanácsrendszer bevezetése után, 1950. augusztus 15­-éig a városi tanács elnöke. Ezután a megyei tanács végrehajtó bizott­ságának elnöke. 1956. november 4. után megyei tanácselnök. A megtorláshoz nem volt hajlandó asszisztálni, ezért 1957-­ben elmozdították beosztásából. Utolsó lakhely: Batthyány tér 11. – A győri köztemető XIX. parcellájában nyugszik.

(B. J.)

Felhasznált irodalom

GYT – repertórium – Bana József: Győr pol­gármesterei = GYTKN p. 77– 95. – HA Győr 296/1972. – TNY 2002.

Szakirodalmi rövidítések