Markó Ödön

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopron, 1920. augusztus 20. – Győr, 1984. május 14.: textilvegyész, fo­tóművész.

Alsó-­és középfokú iskoláit szü­lővárosában végezte. 1947-­ben került a tex­tiliparba. Először Sopronban, majd a győri Richards Finomposztógyárban dolgozott.Üzemvezető, majd gyáregységvezető volt. A Richards Finomposztógyár fotószakköré­ben került kapcsolatba a fotózással 1958-­ban. 1962-­től a Magyar Fotóművészek Szö­vetsége és a Művészeti Alap tagja. 1964­-től 1981­-ig a Győri Fotóklub főtitkára. 1969-­ben Artist Fiap-kitüntetést kapott. Az 1970-­es évek közepétől a Srí Lanka­i Nem­zeti Fotóművész Szövetség tiszteletbeli tag­ja. 1978-­ban, a Győri Fotóklub 20 éves ju­bileumán Szocialista Kultúráért kitünte­tést kapott. Legrangosabb önálló tárlatai 1968­-ban a Századunk, 1972-­ben az Em­berek és tájak, 1980­-ban az Ecce Homo a Győri Műcsarnokban, valamint 1982­-ben a Városi Könyvtár galériájában megren­dezett életmű-­kiállítása. 1980-­ban megkap­ta a Győr-­Sopron Megyei Tanács Közmű­velődési Díját. Utolsó lakhely: Alkotmány út 17. (Király u.) – A győri köztemető XIX. parcellájában nyugszik.

(F. L.)

Felhasznált irodalom

Dániel István: A Győri Fotóklub története = GYT 1989. p. 129–139. – GYF p. 85. – CSK – HA Győr. 10. köt. 805/1984. – EEGYK p. 302. – TNY 2002.

Szakirodalmi rövidítések