Mandelló Károly, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győrsziget, 1829. július 22. – Bp., 1906. szeptember 27.: vas­útmérnök.

Győrött végezte a gimnáziu­mot. Tanulmányait a bécsi műegyetemen (1847–1851) és a karlsruhei műegyetemen folytatta. 1852­-ben kapott vasútmérnöki ok­levelet. Ezzel párhuzamosan 1849 és 1850 között a Királyi Magyar Tudományegyetemen bölcsészetet tanult, doktori címet szerzett 1850­-ben. Különböző vasútépítéseken dol­gozott. Falk Miksa felkérésére a Pester Lloyd közgazdasági rovatvezetője lett 1871­ben, számos cikke jelent meg a lapban, el­sősorban kereskedelempolitikával és pénz­ügyekkel foglalkozott. A szerkesztőségtől 1895-­ben távozott. Az MTA Nemzetközi Gazdasági Bizottsága, a Budapesti Keres­kedelmi és Iparkamara, illetve az Iparta­nács tagja volt.

(S. V.)

Műveit ismerteti

  • GU­LYÁS, MÉL, PETRIK.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – SZIKLAY p. 149. – MÉL

Szakirodalmi rövidítések