Magyarffy Gyula

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Zabar, 1902 – ?: nyilas főispán.

Székesfehérváron az OTI-nál a számvevőség vezetője volt. Innen Győrbe került a Felső-dunántúli Mezőgazdasági Kamarához. Ő alapította meg Győrben a Hungarista Mozgalom szervezetét. A mozgalomnak 1935 óta volt a tagja. Szálasi 1942-ben a Hűségszék tagjává avatta. Mint tartalékos tiszt részt vett a Felvidék, a Ruténföld és Erdély visszafoglalásában. A Felső-dunántúli Mezőgazdasági Kamara 1938-tól székhelyét áttette Szombathelyre, emiatt került el Győrből. 1938-tól volt vezetője a Hungarista Párt győri szervezetének. Ennek betiltása után elkerült Győrből, Szombathelyen és Sárváron működött. 1944 novemberétől Győrbe kinevezett főispán. Hivatali esküjét október 23-án tette le. Hatalma, befolyása és hatásköre a nyilas uralom alatt folyamatosan növekedett. Szálasi 1944. november végén a megye területén hadműveleti kormánybiztosi jogkörrel ruházta fel. 1945. március 1-jei hatállyal a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom egyesített vármegyei szervezeteinek vezetésével „megyevezető” lett. A felelősségrevonás elől külföldre menekült.

(B. J.)

Felhasznált irodalom

GYT, 14–15. sz. 1994.

Szakirodalmi rövidítések