Magyar István

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1745 – Győr, 1801. február 4.: mérnök, térképész.

1773 és 1776 között matematikát hallgatott a Nagyszombati Érseki Egyetemen. Első térképét 1769-ben készítette. Négy évig dolgozott Fejér vármegyében, majd Győr vármegyébe költözött, s élete nagy részét itt töltötte. 1776– 1781-ig a pannonhalmi Szent Benedek-rend alkalmazásában állt. 1781. október 31-én Győr megye közgyűlése megválasztotta a törvényhatóság mérnökévé. Feladatai közé tartoztak: földmérői munka, árvédelem, épületek felügyelete és karbantartása. Az 1780-as években összeütközésbe került a főispáni jogkört gyakorló gr. Győri Ferenc kerületi adminisztrátorral, ennek következtében 1787-ben menesztették hivatalából. 1781 októberétől 1787 májusáig a megye számos községének, birtokának térképét készítette el. Nagyobb munkái: Győr és Moson megye közös térképe, Szigetköz és Csilizköz térképe. Miután távozott a megyétől, dolgozott a győri püspökségnek, Vas megyében, elkészítette Veszprém megye és Magyaróvár mezőváros térképét. 1790-ben visszatért Győrbe. 1794-ben útbiztosi állást kapott, de folytatta földmérői munkáját is.

(S. V.)

Felhasznált irodalom

Turányi Kornél: Laáb Gáspár és Magyar István: Két kultúrmérnök műszaki szolgálatunk úttörői közül. Bp., 1958. p. 34–66. – MÉL

Szakirodalmi rövidítések