Magassy Sándor

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1932. január 3. – Budapest, 2003. február 10.: evangélikus lelkész, egyháztörténész.

Szülők: M. Sándor, Kapi Vilma. Felesége: Urbán Margit.

Sopronban járt iskolába. 1950-ben a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. Az Evangélikus Teológiai Akadémián szerzett diplomát 1955-ben. Celldömölkön avatták lelkésszé 1955. június 26-án. 1955. július 1. és 1959. április 25. között segédlelkész Miskolcon, Tiszaföldváron, majd Sopronban. Gyülekezeti lelkész Tárnokrétiben (1956–66), Takácsiban (1966–71), Marcalgergelyiben (1971–74), Nagysimonyiban (1974–87). 1987 áprilisától Bakonyszombathelyen szolgált nyugdíjazásáig, 1992-ig. 1977-től egy ideig az ELTE Bölcsészkarán művészettörténetet hallgatott, 1986-tól a Teológiai Tudományos Társaság tagja. A kilencvenes évek elejétől a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia Győrött kihelyezett hitoktatói tagozatának előadója. Alapító tagja az Ordass Lajos Baráti Körnek, s kezdettől (1989) tagja a Keresztyén Igazság szerkesztőbizottságának. Alapító tagja és egy ideig titkára a Fraternitás Evangélikus Lelkész Egyesületnek. Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület vezetőségi tagja. A Győri Életrajzi Lexikon első kiadásának munkatársa. Nyugdíjazása után a Veszprém megyei Sikátorba került, ahol felesége az evangélikus gyülekezet diakónuslelkésze lett. 2002 őszén Budapestre költöztek. Kutatásának fontos területe az igehirdetés teológiája, ezen belül is az elmúlt évtizedek igehirdetéseinek teológiai vizsgálata. Katechetikai, azaz a hitoktatás teológiája témák is foglalkoztatták.

(I. G.)

Művei

  • Óegyházi perikópák. I–II. kötet, Budapest, 1997–98.
  • Keresztfa titka tündököl (társszerző: Magassy Katalin) H. n., 1992– 2003.

Felhasznált irodalom

Keresztyén igazság. Új Folyam 58. szám, 2003.nyár, 4. kk. – Óegyházi perikópák II. kötet 254. oldalán: Utószó a Szerzőről és művéről.

Szakirodalmi rövidítések