Müller Ferenc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

18–19. sz.: könyvkötő.

Atyja M. Jakab.

1789­-ben Győrött meg­nyitotta az „Olvasó Kabinétot”. 1801-ben 800 francia nyelvű könyvet vásárolt to­vábbértékesítésre, kevés sikerrel. Nagyvo­nalú mecénás volt, egy­-egy könyv megje­lentetését anyagilag támogatta. Tíz év után a kölcsönkönyvtárat be kellett zárnia. Csőd­be ment, gyermekeit hátrahagyva elmene­kült a városból. 1806­-ban a pozsonyi könyv­árverésen kerültek eladásra elkobzott köny­vei, a bevételt gyermekei és hitelezői kö­zött osztották meg.

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár épületében emléktábla őrzi nevét.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

GYSZ 1930. p. 179–180. – Arrabona 4. 1962. p. 123–126. – Kisalföldi Könyvtáros 1989. 11. sz. p. 44–45. – Timár Kálmán: Az első „Olvasó Kabi­nét” Győrött. = GYSZ 1830. p. 179–180. – Csat­kai Endre: Adatok a győri könyv történetéhez. = A. … – Jászberényi Ferencné: 200 éve nyitotta meg Müller Ferenc helyi könyvtárát. = KK 11. sz. 1989. p. 44–45. – Pernesz Gyula: Az olvasó­mozgalom hagyományai Győr­-Sopron megyében. = Kisalföldi Könyvesházak. Győr, 1981. p. 68– 71.

Szakirodalmi rövidítések