Módi Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Szind, 1891. július 1. – Győr, 1972. június 23.: egyetemi tanár.

Atyja Módi Mihály. Felesége: Hőfer Erzsébet.

Latin–görög szakos tanári diplomáját a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen szerezte, majd a máramarosszigeti gimnáziumba került. Frontszolgálat után 1919-ben a Győri Magyar Királyi Állami Felső Leányiskola és Leánygimnázium tanára lett. 1931-től a győri Kisfaludy Irodalmi Kör tagja, 1935-től a szegedi Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem magántanára. 1936-ban a budapesti gyakorlógimnáziumba került, 1943-ban a kolozsvári egyetem tanára lett. 1949-ben távoznia kellett Kolozsvárról, de Győrött nem kaphatott tanári munkát. Csak évek múltán, 1952-ben sikerült az ÉDÁSZ könyvtárában elhelyezkednie. 1966-ban vonult nyugdíjba. Utolsó lakhely: Czuczor Gergely u. 36.

(G. F.)

Művei

  • Horatius és Bacchylides. Kolozsvár, 1913.
  • Bacchylides Tropusai. Bp., 1914.
  • Homérosi hymnusok, Hesiodos Tropusai. Bp., 1916.
  • Ókori irodalom tankönyv. Bp., 1922.
  • Herondas élete és művei. Győr, 1927.
  • Kallymachos első hymnusa. Győr, 1930.
  • Klemanthes stoicus imája. Bp., 1930.
  • Az Északdunántúli Áramszolgáltató Vállalat Műszaki Könyvtárának története. Bp., 1959.

Felhasznált irodalom

FEJEK p. 148. – Az Apponyi Albert Leánygimnázium évkönyve 1935/36. tanévre. Győr, 1936. p. 18. – GYNH 1943. aug. 15. p. 6. – A Kazinczy Ferenc Gimn. és Szakközépiskola évkönyve 1908–1983. Győr, 1984. p. 84– 87. – HA Győr 698/1972.

Szakirodalmi rövidítések