Méry Etel József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Magyarszölgyén, 1834. március 5. – Győr, 1883. május 25.): bencés szerzetes, régész.

Középiskolai tanulmányait Esztergomban végezte 1846– 1850 között. 1851-ben lépett a bencés rendbe, 1857-ben szentelték áldozópappá. 1857– 1862-ben gimnáziumi tanár Pápán, majd a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában. 1864-ben átvette a Rómer Flóris által alapított első győri múzeum vezetését, amelynek a bencés iskola adott helyet. Nevéhez fűződik az ún. homokgödri római kori emlékek, a Kálvária környéki római kori síremlékek megmentése, az Újszállások területén előkerült Árpád-kori település és temető maradványainak begyűjtése. Elkészítette a város területén előkerült római kori feliratos kövek leírását és kataszterét. Összegyűjtötte a céhes emlékeket. Részt vett a Fehér Ipoly pannonhalmi bencés tanár által szerkesztett Győr megye és város egyetemes leírása című monográfia (1874) elkészítésében. – A győri köztemetőben, a Pannonhalmi Szent Benedek-rend kriptájában nyugszik.

(P. A.)

Művei

  • A Győri Múzeum Római Éremgyűjteménye, s valami a lelőhelyek fontosságáról. Győr, 1873–1874.
  • Arrabona temetői. Győr harmadik római temetője. Győr, 1875–1876.
  • Pázmándi Horváth Endre élet-és jellemrajza. Győr, 1879.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – Uzsoki András: A győri és a Győr környéki régészeti gyűjtés és kutatás története = Arrabona 7. köt. Győr, 1965. p. 45–51. – MÉL – PSZBRN p. 91.

Szakirodalmi rövidítések