Mátrai (1909-ig Miletics) Guidó György

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győrszentiván, 1888. április 21. – Győr, 1975. április 6.: bencés tanár.

Szülei: Mátrai Pál, Matusz Anna.

Gimnáziumi tanul­mányait 1899­-ben Kolozsvárott kezdte, majd Győrött, Tatán és Pozsonyban folytatta. 1907. augusztus 6­-án belépett a bencés rendbe. 1912-­ben pappá szentelték. 1913-­ban Budapesten a Magyar Királyi Tudomány­egyetemen matematika–fizika szakos ta­nári oklevelet szerzett. 1912­-től a pápai ben­cés gimnázium tanára, 1916-­tól Tényőn, 1918­-tól Bakonybélben, 1919­-től Láziban volt plébános. 1928­-tól a kőszegi gimnázi­um tanára. 1930-­tól 1960­-ig Tárkányban plébános.1960­-ban Paksra került,majd 1963-­ban visszatért szülőfalujába, Győrszent­ivánra. – A győri bencés templom kriptá­jában nyugszik.

(H. F.)

Művei

  • Vad Nyugat veszély­ben. Ifjúsági regény, Bp. 1924.

Felhasznált irodalom

PSZBRN – GULYÁS – CSK

Szakirodalmi rövidítések