Márton Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Arad, 1908 – Győr, 1947. augusztus 9.: géplakatos és pék, nyilas ke­retlegény.

Szülők: Márton Mihály, Sipos Er­zsébet.

1942-­től a győri Gráb-­gyárban dol­gozott. 1944 márciusában belépett a nyi­laskeresztes pártba. 1944. december 1­-jén behívták pártszolgálatba. Részt vett a folyóparti kivégzésekben. Kinevezték a sokoróaljai járás NSzSz­-vezetőjének, 26 község került a felügyelete alá. A győri nyi­las vezetőkkel március 25-­én Nyugatra tá­vozott. Passauban amerikai fogságba ke­rült, ahol augusztus 3-­án írásbeli vallo­mást tett a győri nyilas vezérkar műkö­déséről. 1946. január végén letartóztatták, ügyét a győri népbíróság 1946. november 11­-én tárgyalta. Négyrendbeli háborús bűn­tettben mondták ki bűnösnek, november 16­-án halálra ítélték, majd kivégezték.

(V. B.)

Felhasznált irodalom

GYM 1946. jan. 31. p. 4., jún. 25. p. 5., nov. 12. p. 3., nov. 17. p. 4., 1947. aug. 9. p. 1., aug. 10. p. 3. – HA Győr 704/1947.

Szakirodalmi rövidítések