Lovas (1906-ig Leitner) Elemér Károly, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sü­meg, 1889. november 3. Pannonhalma, 1949. szeptember 28.: bencés tanár, történész, régész.

Szülők: Leitner Antal, Schaltz Rozália.

1922 –1940 között Győrött ta­nár, 1940­-től Pannonhalmán a Szent Be­nedek­-rendi Főapátság Tanítóképző Inté­zetének tanára. 1925-­től előadója a sza­badegyetemnek, 1931-­ben tagja a Kisfalu­dy Irodalmi Körnek. Régészeti működését az Arrabona 1965/66. sz. 62. és 80–81. o. sorolja fel, egyéb munkásságát a pannon­halmi Szent Gellért Főiskola 1941–1942. évkönyve. Különösen fontosak Boldog Mar­git-­kutatásai. 1930­-ban részese volt a Győr Barátai Köre alapításának, a Győri Szem­le kezdeményezőinek egyike, 1938–1939­-ben annak szerkesztője. 1936-­ban megbí­zást kapott várostörténeti monográfia szer­kesztésére, ennek két kötete jelent meg.

(G. F.)

Művei

Műveit ismerteti: GULYÁS, MK 1921–44, MKL, PETRIK.

Felhasznált irodalom

PBRT 6.B. – FEJEK p. 154. – A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium jubileumi évköny­ve. 1626–1976. Győr, 1977. p. 59. – PSZBRN p.156. – EÉSZB p. 331–334. – HA Győrszentmár­ton 38/1949.

Szakirodalmi rövidítések