Lippay Gáspár, zombori dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Keszthely, 1809. ja­nuár 4. – Gyirmót, 1895. február 11.: orvos.

Pesten, később Bécsben volt orvostanhallgató. Itt szerzett diplomát 1836-­ban. 1838­-ban Győr vár­megye tiszti főorvosa. 1839­-től Pesten országos szemész szakor­vos. 1847­-ben helyettes tanár a pesti egye­tem szemészeti tanszékén. Udvarhű ma­gatartása miatt 1848­-ban eltávolították az egyetemről. 1850-­ben visszahelyezték egye­temi oktatói állásába, egyetemi tanári ki­nevezést kapott. 1867­-ig dékán az egyete­men. A pesti nőegylet által alapított és be­rendezett szürkehályogosok kórházában lévő betegeket díjtalanul kezelte. 1871-­ben királyi tanácsosi címet kapott. Nyugdíjba vonulásáig (1874) vezette a szemészeti tanszéket és klinikát. Ezután visszavonult családi birtokára, Gyirmótra. Utolsó lak­hely: Gyirmót, 5. sz. ház.

Győrött a bel­városi temetőben helyezték örök nyuga­lomra.

(T. L.)

Művei

  • De influxu electricitatis in organismum humanum, specimen in aug. Vienae, 1834.
  • A tudományos egyetem és hallgatóinak feladata. Pest, 1866.

Felhasznált irodalom

GYH 1895. febr. 12. – Bartók Imre: A magyar szemészet története. Bp., 1954. – MÉL – HA Gyirmót 4/1895.

Szakirodalmi rövidítések