Liezen-Mayer Sándor

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1839. január 24. – München, Bajorország, 1898. február 19.: festőművész.

Szülők: Liezen-Mayer Ferenc, Mossik Alojzia.

Az Al-Műtanodai Rajziskolában Fruhmann Antal volt a rajztanára. 1855-ben beiratkozott a bécsi képzőművészeti akadémiára, ahol a főleg egyházi freskófestészettel foglalkozó Karl von Blaas volt a tanára. 1856-ban Münchenbe került, az akadémia antik osztályán tanult 1862-ig, majd Piloty-hoz, a müncheni iskola vezéralakjához került. Öt évig dolgozott itt, ekkor készült több ismert kompozíciója. Fő működési területét ezután a főleg nőalakok tetteit megörökítő történeti művek és a világirodalom jeles alkotásait megelevenítő illusztrációk jelentették. 1880-ban a stuttgarti képzőművészeti akadémia tanszékére hívták. 1883-tól a müncheni akadémia történeti festészeti tanszékén tanított haláláig. A kor nagypolgári, sőt udvari igényeit is kielégítő, reprezentatív képeket, vallási és történelmi kompozíciókat festett. Festményeinél frissebbek, festőibbek vázlatai. Portrét festett Simor János győri püspökről, amely a Győri Egyházmegyei Kincstárba került. Néhány vázlata megtalálható a Xántus János Múzeumban. Művei 1966– 67-ben, 1972–73-ban és 1986-ban szerepeltek helyi kiállításokon.

Születésének 100 éves évfordulóján emlékünnepséget rendeztek Győrött. Szülővárosában emléktábla (Rákóczi Ferenc u. 2.) és utca őrzi nevét.

(N. M. J.)


Alkotásai

  • Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál, (vázlat) 1862.
  • Mária Terézia egy koldusasszony gyerekét táplálja, 1867.
  • Faust és Margit, 1870 k.
  • Venus és Tannhäuser, 1880 k.
  • Árpádházi Szent Erzsébet. (Magyar Nemzeti Galéria) Bp., 1882.
  • Árpádházi Szent Erzsébet. (Keresztény Múzeum) Esztergom, 1885.
  • Menekülés Egyiptomba.
  • Simor János. (portré) (Egyházmegyei Kincstár) Győr.


Felhasznált irodalom

GYK 1858. aug. 8. p. 51., 1861. okt. 10. p. 323., 1863. febr. 22. p. 63., 1865. jún. 25. p. 202., 1877. szept. 16. p. 3. – MVV p. 194. – Dénes Tibor: Liezen-Mayer Sándor győri tanulóéveihez = GYSZ 1931. p. 55–57. – Benkő Gizella: Liezen-Mayer Sándor. Bp., 1932. – ÉBER–GOMBOSI 2. köt. – Csányi Károly: Liezen-Mayer Sándor emlékezete. Győr, 1940. – ML – MÉL – Győr belső város Plébánia keresztelő könyvébül az 1840. esztendőrül 508.

Szakirodalmi rövidítések