Lendvai Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nyúl, 1919. augusztus 18. – Nyúl, 1984. június 2.: újságíró.

Szülők: L. Géza, Rovenszki Magda.

Iskoláit Pécsett végezte, ahol a jezsuita gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten és Kassán hallgatott teológiát. Az 1940-es években a KALOT szervezésében járta az erdélyi falvakat. A második világháború alatt a szegedi helyőrségi kórházban szolgált, ahonnan Németországba hurcolták, 1945-ben angol hadifogságba került. 1946 végén tért haza, és a Győrmegyei Hírlap munkatársa lett. A győri színház az ő átdolgozásában vitte színre 1949-ben Csajkovszkij Diadalmas asszony c. zenés játékát. 1950. május végétől a Vendéglátó Vállalat ellenőrzési osztályának vezetője. 1951-ben került a Wilhelm Pieck Vagon-és Gépgyárba, ahonnét 1954-ben elbocsátották. A Magyar Írók Szövetségének Győrött működő tagjaiból alakult írócsoportnak 1953-ban alapító tagja, 1955-ig titkára. 1955-től 1956 szeptemberéig a Patyolat Vállalat könyvelője. Ezután a Moziüzemi Vállalat igazgatója letartóztatásáig.

1956-ban egyik alapítója a győri Petőfi Körnek. 1956. október 29-étől Peterdi Györggyel együtt megbízták a Győri Nemzeti Tanács mellett működő Sajtó-és Tájékoztatási Iroda vezetésével. 1957. március 1-jén hazaárulás és összeesküvés vádjával letartóztatták. Hat év szabadságvesztésre ítélték. A kőbányai gyűjtőfogházban és a váci fegyházban dolgozott a fordítóirodán. 1962. június 25-én szabadult. 1983-ban nyugdíjba ment, előtte fizikai munkásként dolgozott.

(Sz. E.)

Felhasznált irodalom

GYSME1956F – CSK – SZA Nyúl 46/1919.

Szakirodalmi rövidítések