Lederer Ágoston

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

BöhmischLeipa, Csehország, 1857. május 3. – Bécs, Ausztria, 1936. április 30.: vállalkozó, gyáralapító.

A bécsi főiskolákon tanult közgazdaságtant és vegyészetet. Nevéhez kapcsolható az Osztrák Vasúti Forgalmi Rt., a Magyar Vasúti Forgalmi Rt., a győri Magyar Waggon-és Gépgyár Rt. megalakítása. Az 1890-es évek elején az anyagi gondokkal küzdő, de technikailag igen jól felszerelt Győri Szeszgyár és Finomító Rt.-re Wottitz Károly hívta fel a figyelmét. 1895 szeptemberében döntő befolyást szerzett a gyár irányításában, és annak vezetését Kaczander Zsigmondra bízta. 1911-ben átvette az irányítást, és Győrbe költözött. Megszerezte a magyar állampolgárságot. Az első világháborút követően visszaköltözött Bécsbe. A szeszgyár mellett Győrben a legjelentősebb vállalkozása a vagongyár megalapítása volt 1896 decemberében. Részt vett a győri áruraktár és az akkumulátorgyár létrehozásában is. 1915-ben 200 000 koronás összeggel alapítványt hozott létre a rokkant katonák megsegítésére.

(Sz. Gy.)

Felhasznált irodalom

Vasárnapi Lapok 1897. jan. 27. – GYSZKVKJ 1912. máj. 10/176., 1913. jún. 9/54., 1915. márc. 21/29. – FEJEK p. 196. – Általános Szeszipari Közlöny 1936. máj. 31. – Völgyi Ferenc: Győr gazdasági élete 1867től napjainkig. Győr 1940. p. 54. – GYVT p. 254. – GYWPVGT p. 11–5. – Vörös Károly: Gazdaság és társadalom a dualizmus korában = Győr: várostörténeti tanulmányok. Győr, 1971. p. 336–337. – GYVM p. 10. – Honvári János: Kis magyar ipartörténet: A győri szeszgyár története. Bp., 1995. p. 85–106.

Szakirodalmi rövidítések