Lazur Barna

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Mezőzombor, 1930. július 12. – Győr, 1999. január 4.: honvéd ezredes, fejlesztőtervező.

Diákéveit Miskolcon töltötte. 1952-ben avatták hadnaggyá a Pécsi Lövészeti Akadémián. Huszonhárom éves korában főhadnagy, és a Szegedi Tudományegyetem Katonai Tanszékének előadója. 1956. október 28-án Szeged nemzetőr-főparancsnoka lett. Parancsnoksága idején sem Szegeden, sem Szeged környékén nem történtek atrocitások. 1956. november 4-én a szovjet túlerő hatására a nemzetőrséget feloldotta esküje alól. Szovjet hadifogságba került, majd a Kecskeméti Katonai Statáriális Bíróság elé került. 1957. január 3-án rövid időre szabadon engedték. Miután nem tett hűségnyilatkozatot, leszerelték, hamarosan letartóztatták. A Szegedi Katonai Bíróság első fokon, majd a Legfelsőbb Bíróság másodfokon 9 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre, egyes állampolgári jogoktól 10 éves eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. 1963. március 28-án szabadult. Győrben telepedett le. Műszaki pályára lépett, a Budapesti Épületgépész Technikumban oklevelet szerzett. Előbb a Győri Építőipari Ktsz gépésztervezője, azután a Győri Tanácsi Tervező Vállalat villamos szerkesztője. 1969-től a Győr megyei Állami Építőipari Vállalatnál villamostervezőként, később fejlesztőtervezőként dolgozott. 1968-ban a Győri Víziszínpad létrehozásában való közreműködéséért Társadalmi Munkával Győrért emlékérem arany fokozatával tüntették ki. 1989-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem rektora rehabilitálta, majd visszakapta tiszti rangját, és nyugállományú ezredessé léptették elő. A nyolcvanas évek végén kezdeményezője volt az Ellenzéki Kerekasztal létrehozásának. 1990-ben a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnökségi tagjaként és szekcióvezetőjeként – a szervezet országos elnökétől kapott megbízása alapján – létrehozta az észak-dunántúli szervezetet, és megszervezte a tagok érdekképviseletét és jogsegélyszolgálatát. 1993. október 23-án a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.

1999. január 15-én katonai tiszteletadással temették el a győri köztemetőben.

(K. F.)

Felhasznált irodalom

CSK – HA Győr 33/1999.

Szakirodalmi rövidítések