Lauer Richard

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bécs, 1871. július 24. – Győr, 1944. február 9.: gépészmérnök.

Szülők: L. Ferenc, Steiner Anna. Felesége: Skoda Hermina.

1928-ban kérte honosítását, amit 1930-ban megkapott. Az esküt szeptember 12-én tette le. Alap-és középfokú iskoláit és a Technische Hochschulét szülővárosában végezte, gépészmérnöki oklevelet szerzett. Mérnöki gyakorlatát a pilseni E. Skoda gépgyárban kezdte meg. Áthelyezték a Skoda Ágyúgyárba, ahol főmérnökké, csoportfőnökké, majd igazgatóhelyettessé léptették elő. A győri Magyar Ágyúgyár Rt. vezérigazgatója. Lakásokat építtetett az üzem közelében. A háborús összeomlás alatt a termelés megbénult, az 1919-es román megszállás alatt a gyárat leszerelték, és Romániába szállították. Később elektromos központ kiépítését kezdte meg az Országos Villamosművek Rt.-vel együttműködve. 1927-re nemcsak a város, de a környék áramellátását is biztosította. A Győri Ipartelepek Rt. alapítója. 1917-ben a Ferenc József-lovagrend középkeresztjével tüntették ki. Utolsó lakhely: Wennes Jenő út 6.

A győri Szent Imre-templom altemplomában nyugszik.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

FEJEK – GYNH 1944. febr. 11. p. 3. – HA Győr 120/1944.

Szakirodalmi rövidítések