Laszberg Rezső György Károly (Rudolf Lasperg), oxenburgi és loitzmansdorfi gr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1843. október 29. – Bp., 1908. március 23.: főispán.

Szülők: gr. L. József Károly, Hutflösz Róza. Felesége: Perlaky Malvina Katalin, gyermekük: Ervin.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1862-ben. A jogot Pápán és Budapesten végezte. 1871-ben tett ügyvédi vizsgát. Győr vármegyénél esküdt, 1871. május 1-jétől a vármegye másodaljegyzője. 1874. augusztus 3-ától főjegyző. 1879. május 5-étől alispán. 1892. március 21-étől Győr megye és Győr város főispánja. A Kisfaludy-szobor-bizottság elnöke, a millenniumi ünnepségek irányítója. Támogatta Zechmeister Károly polgármester város-és iparfejlesztő programját. 1905. november 23-ától kormánybiztos. 1906. április 20-án nyugdíjba vonult.

Győrött, a belvárosi temetőben temették el, később hamvait az új köztemető díszsírhelyén helyezték el.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1874. aug. 6. p. 258., 1875. nov. 11. p. 3., 1878. máj. 16. p. 3. – GYH 1908. márc. 25.– Főispáni iratok 1892–1906. – Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Bp., 1990. 2. köt. p. 147.

Szakirodalmi rövidítések