Lasz Samu, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Szergény, 1859. december 18. – Bp., 1930. június 6.: geográfus, tanár.

A budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, doktorátust szerzett. 1882 –1886 között a budai főreáliskolában tanár. Ugyanez időben az Országos Meteorológiai Intézet asszisztense és titkára. 1886–1898-ig a győri Magyar Kir. Áll. Főreáliskola rendes tanára. 1898-tól a budapesti I. kerületi állami főgimnázium földrajz–természetrajz szakos vezetőtanára. A szaklapokban és a napisajtóban sűrűn jelentek meg földrajzi és természettudományi tárgyú közleményei. Számos földrajztankönyv szerzője, munkatársa a Révai Nagy Lexikonának.

(M. K. M.)


Művei

Műveit ismerteti: PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

RNLGYH

Szakirodalmi rövidítések