Lóránt József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Szombathely, 1907. novem­ber 18. – Győr, 1972. november 23.: sport­vezető.

Szülők: L. József, Nagy Eleonóra. Felesége: Bokor Rózsa.

1927-­ben a Felső Kereskedelmi Iskola tanulójaként orszá­gos bajnokságot nyert lövészetben. A Ma­gyar Testnevelési Főiskolán középiskolai testnevelői tanári képesítést szerzett. A Felső Kereskedelmi Iskola első kinevezett testnevelő tanára. Óraadóként a Győri Kir. Kat. Tanítóképző Intézetben is tanított test­nevelést. Tanítványaival úszásban, atléti­kában, tornában, labdarúgásban, röplab­dában, kosárlabdában, teniszben ért el or­szágos szintű eredményeket. Több sport­ágban végzett edzői tevékenységet. A Me­gyei Atlétikai Szövetség főtitkára, megyei testnevelési szakfelügyelő volt.

1965-­ben vonult nyugdíjba.

Utolsó lakhely: Babits M. u. 13/C.

(G. L.)

Felhasznált irodalom

Endrődi Rudolf: Az iskolai testnevelés és sport története = BGKSZ p. 29–33. – HA Győr 1286/1972.

Szakirodalmi rövidítések