Lányi (Medl) János, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Ókörtvélyes, 1902. január 5. – Mihályi, 1968. július 10.: r. k. pap.

Szülők: Medl János, Schmidt Cecília.

A középiskolát Kőszegen, a bencéseknél végezte. Teológiai tanulmányait a Győri Püspöki Hittudományi Főiskolán folytatta. 1926. június 29-én szentelték pappá, a soproni Szent Mihály-plébánián lett káplán. 1932-től Budapesten a Szent Imre Kollégiumban prefektus, ugyanez évben kánonjogból doktorált. 1933-tól 1944-ig a soproni az Isteni Megváltó Leányai Tanítóképzőnél hitoktató. Közben 1937–39-ig Sopronbánfalván a karmeliták lelki igazgatója. 1944 decemberétől 1945 áprilisáig segítségére volt Mindszenty József veszprémi és Shvoy Lajos székesfehérvári püspököknek, akiket paptársaikkal Sopronkőhidáról az Isteni Megváltó Leányai soproni anyaházába internáltak. Ezért kapta 1946-ban a pápai tiszteletbeli káplán kitüntetést. 1945-től 1952-ig Sopronban az Isteni Megváltó Lelkészség templomigazgatója. A második világháború után napközi otthont, ínségkonyhát, leány-és fiúárvaházat létesített. 1947-től a soproni katolikus konvent kanonokja. 1952-től 1957-ig Győrben belvárosi plébános. 1956. március 19-én székesegyházi kanonokká nevezték ki. A Győri Egyházmegyei Karitász igazgatójaként 1957 januárjában Papp Kálmán győri püspök a külföldről érkezett adományok szétosztásával bízta meg. Ínségkonyhát nyitott. Menedéket nyújtott a forradalom üldözöttjeinek. 1957. július 17-én előzetes letartóztatásba került. 1959-ben 3 év szabadságvesztésre ítélték. 1960. július 17-én szabadult Márianosztráról. A győri Szent Imre-plébánián élt visszavonultan, 1963-ban Sajtoskálra, 1967-ben Mihályiba helyezték.

Újratemetésére 1992. november 5-én került sor a győri székesegyház kriptájában.

(M. E.)

Művei

  • Székely vér. Dobói Dobai Mária Etelka nővér élete 1913–1942. Bp., 1943.

Felhasznált irodalom

SDJ p. 139. – Válogatott dokumentumok a győri egyházmegye életéből 1945–1966. Bp., 1991. p. 405. – 1943/1968. sz. Győregyházmegyei Körlevél – A Legfelsőbb Bíróság ítélete: 8076/1958. sz., 12/1959. sz. – HA Mihályi 22/1968.

Szakirodalmi rövidítések