Lám Frigyes, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Késmárk, 1881. május 13. – Bp., 1955. december 27.: középiskolai tanár, költő, fordító.

Szülők: L. Frigyes, Payer Kornélia.

Késmárkon járt gimnáziumba, 1903-ban a budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen német–francia szakos tanári oklevelet szerzett. Hajdúböszörményben, majd a pécsi és az egri főreáliskolában, 1908-tól 1935-ig a Győri Magyar Kir. Állami Felsőbb Leányiskolában tanított. 1910-től tagja a Kisfaludy Irodalmi Körnek, 1922-től előadója a Győri Szabadegyetemnek. Alapvetően új források alapján rajzolta meg a győri német nyelvű színjátszás történetét, és közben sok új adatot tárt fel a magyar nyelvű színjátszás történetéhez is. 1935-től a budapesti Bolyai Gimnáziumban tanár, 1937-től a budapesti középiskolák francia nyelvi tanulmányi felügyelője, 1938-ban nyugdíjazták. A fővárosban vált jelentőssé fordító-műfordító tevékenysége. Verseskönyve kapcsán (Zipser Treue) a Szepesség legjelentősebb költőjének tekintik. A pesti években szerepet vállalt a hazai németség Volksbund-ellenes mozgalmában, a Volksbildung-vereinben.

(G. F.)


Művei

Műveit ismerteti: GULYÁS, MÉL, MKL, PETRIK, UMIL.

Felhasznált irodalom

Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Bp., 1930 –1941. 8. köt. p. 1388., 1394. – Schmuck Paszkál: A győri Szabadegyetem = GYSZ 1940. p. 160. – KMKA I. p. 589. – Kazinczy Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola évkönyve 1907–1983. Győr, 1984. – Grábics Frigyes: Régi győri pedagógusok: Lám Frigyes = Hogyan? 1986/1. p. 28–30.

Szakirodalmi rövidítések