Kuszák István János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Tényő, 1900. június 13. Sopron, 1947. június 22.: evangélikus tanító, tanítóképző intézeti tanár.

Szülők: K. Béla, Smikli Emma.

Szülőfaluja elemi iskolája után Sopronba, a Széchenyi Reáliskolába járt, majd 1918-ban a Dunántúli Ágostai Hitvallású Egyházkerület Soproni Tanítóképző Intézetében szerzett tanítói képesítést. A háború utolsó szakaszában az ukrán fronton szolgált. Két évig tanított Börcsön. 1920-ban a Győri Evangélikus Egyházközség tanítója. 1931-től a 7–8. osztályt tanította. Számos pedagógiai tárgyú írása jelent meg a Néptanítók Lapjában és a Harangszó című egyházi lapban. Az Evangélikus Iskola című lap rovatvezetője. 1930–1934 között Aranyhíd címen indított lapot a győri evangélikus iskolában. 1937-ben gyakorlóiskolai tanári vizsgát tett. Ugyanebben az évben meghívták a soproni evangélikus tanítóképző tanárának. Győri működése idején kezdeményezte a Rát Mátyás-emlékmű felállítását. Sopronban a Frankenburg Irodalmi Kör titkárává választották. Szolgálatának 25. évében igazgatói címet kapott.

(T. O.)

Művei

  • Rát Mátyás az első magyar hírlapíró. Győr, 1940.
  • Szülő és gyermek. Győr, 1940.
  • Gyermek a lanton. Sopron, 1941.
  • Ébren a magyar. Győr, 1986.

Felhasznált irodalom

Rozsondai Károly: Kuszák István koporsójánál = Evangélikus Nevelő 1947. augusztus – GYISB 72. – Magassy Sándor: Onomasticon... (kézirat). – CSK

Szakirodalmi rövidítések