Kunos Jenő

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1914. február 16. – Sebring, USA, 1994. június 23.: evangélikus misszionárius.

Szülők: K. András, Tóth Erzsébet. Felesége: Liesche Natália.

Születéskori lakhely: Bálint Mihály u. 38. A Győri Magyar Királyi Állami Révai Miklós Főreáliskolában érettségizett 1932-ben. Felsőfokú tanulmányait az Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi Karán végezte. Kapi Béla püspök 1936. június 21-én ordinálta lelkésszé Győrött. Finnországban folytatott tanulmányokat (1936–1938), ahol felkészült a Kínában végzendő szolgálatra is. 1939. február 2-án bocsátották missziói szolgálatra. Pekingben nyelvtanfolyamot végzett, majd Közép-Kína Hupeh tartományába utazott. Felesége egy évvel később követte. Hunanban, Tsingshih térségében dolgozott 1947-ig. Kínából levélben tudósította a Győri Hírlap olvasóit. Ezt követően az USA-ba került. Az amerikai finn egyház kétnyelvű (finn és angol) lelkészi szolgálatra alkalmazta 1979-ig, nyugdíjazásáig.

(T. O.)

Művei

  • Pekingben. Kispest, 1940.
  • That I may tell of your marvelous works. USA, 1965. (T. O.)

Felhasznált irodalom

GYH 1940. ápr. 4. p. 3., 1943. aug. 31. p. 2. – GYNH 1943. aug. 31. p. 2. – MEIL – Keveházi László – Magassy Sándor: Onomasticon... (kézirat). – Brebovszky Gyula: Kunos Jenő. Bp., 2002. – SZA Győr 173/1914.

Szakirodalmi rövidítések