Kucsera Ödön

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1915. május 15. – Győr, 1985. április 6.: testnevelő tanár.

Szülők: K. István Árpád, Prickel Hedvig Margit.

Születéskori lakhelye: Újlak u. 12. Elemi iskoláit Győrött végezte. A Győri Királyi Tanítóképző Intézet után a Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1952-ben általános iskolai testnevelő tanári, 1960-ban a Magyar Testnevelési Főiskolán középiskolai testnevelő tanári diplomát szerzett. A győri GYAC birkózójaként országos bajnokságot nyert, tagja volt az 1936-os berlini olimpiára készülő válogatott keretnek. 1950-től a győri Kossuth utcai Általános Iskolában tanított testnevelést. 1952-ben nevezték ki Győr-Sopron megye függetlenített testnevelési szakfelügyelőjének. Az első győri sportiskola igazgatója az 1960-as években. Szakfelügyelő munkája mellett óraadó testnevelőként tanított a Bercsényi Gimnáziumban, majd nyugdíjazásáig a Kun Béla Általános Iskolában. Utolsó lakhelye: Munkácsy u. 16. – A győri köztemető XX. sz. parcellájában nyugszik.

(G. L.)

Felhasznált irodalom

CSK – SZA Győr 485/1915.

Szakirodalmi rövidítések