Kruesz Krizosztom Károly, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Völgyfalva, 1819. január 21. – Pannonhalma, 1885. január 11.: bencés főapát.

Elemi iskoláit szülőfalujában, a középiskolát a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte. 1835. szeptember 16-án lépett a Szent Benedek-rendbe. Bölcsészeti tanulmányait Győrött folytatta. Egy esztendőt Bakonybélben töltött, ezután tanári oklevelet szerzett. Pannonhalmán, a Szent Benedek-rendi Katholikus Szent Gellért Hittudományi Főiskolán kapott bölcsészdoktori diplomát. 1840. június 9-én szerzetesi fogadalmat tett, 1843. július 26-án áldozópappá szentelték. Ezután a rend pozsonyi gimnáziumában tanított. Hamarosan Győrbe került, a rend belső tanintézetének természettani tanszékére. 1848-ban Pozsonyban, majd Pannonhalmán a főapátsági líceumban természettantanár. Meteorológiai állomást létesített. 1862-ben a pozsonyi állami gimnázium igazgatója. 1865. szeptember 5-étől főapát. Felújíttatta a pannonhalmi apátsági templomot (1875–76). Korszerű gazdálkodással megkétszerezte a rend jövedelmét. Több mint 300 ezer forintot áldozott közcélokra. Tagja volt a megye törvényhatósági bizottságának. 1881-től valóságos belső titkos tanácsos.

(T. L.)

Műveit ismerteti

  • MÉL, MKL, MNBK, PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

GYK 1865. nov. 12. p. 483., 1866. jún. 4. p. 186– 187., 1881. márc. 6. p. 3. – GYMVEL p. 208. – MVV p. 243., 413. – PSZBRN p. 75–76. – Solymos László Szilveszter: Kruesz Krizosztom. (1865–1885) Bp., 1990. – EÉSZB p. 211–214.

Szakirodalmi rövidítések