Krisztinkovich Antal, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Muth, 1827. október 10. – Bp., 1899. március 19.: ügyvéd, vízügyi szakíró.

Szülők: Krisztinkovich Antal, Csiszár Mária. Öccse K. Ede, fia K. Ede.

Tanulmányait Székesfehérváron és Győrött végezte. 1840-es években irodalmi lapokba írt. 1848-ban szerzett ügyvédi oklevelet. Beállt Kossuth csapatába, 1848. augusztus 16-án hadnagy a Győr megyei 2. zászlóaljnál, 1849. július 18-án főhadnagy a 18. Attila huszárezrednél. Világosnál huszárkapitányként tette le a fegyvert. A fogságból megszökött, bujdosni kényszerült. Utóbb birtokot vásárolt Somogy vármegyében, ahol hosszabb időre letelepedett. Kaposváron ügyvédi irodát nyitott, a megyei törvényszék ülnöke volt. 1879-ben Győr vármegye főszámvevőjévé választották, 11 évig dolgozott a megyeházán. 1890-ben Budapestre költözött, 1891. január 1-jén megalapította a Vízügyi és Hajózási Közlönyt, melynek nyolc esztendeig szerkesztőtulajdonosa, vízügyi szakírója.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GULYÁS – Budapesti Hírlap 1899. 80–81. sz. – SZINNYEI – RNL

Szakirodalmi rövidítések