Kozma Imre,felsőpulyai

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr-Újváros,1822. január 2. – Győr, 1907. április 20.: ügyvéd, polgármester.

Szülők: K. Sándor, Prépost Julianna.

A Győri Királyi Tudomány-Akadémia hallgatója. 1848-ban a nemzetőrtoborzások aktív szónoka. Windisch-Grätz győri bevonulásakor letartóztatták. Haynau katonái ismét lefogták, és a karmeliták rendházában kialakított börtönbe zárták. Néhány hónapos rabság után kiszabadult és emigrált. Londonban a Kossuthhoz hű Pulszky-csoporthoz csatlakozott. 1850 végén hazatért. Nem végezhetett ügyvédi munkát. Elkeseredésében fogadalmat tett, mindaddig nem lépi át lakása küszöbét, míg önkényuralom lesz Magyarországon! 1860-ig nem hagyta el lakását. Jókai Mór róla mintázta Az új földesúr című regényében Garamvölgyi Ádám figuráját. 1860-ban Kossuth 1851-es kütahyai alkotmánytervét fordította magyarra, és magánkiadásban megjelentette A magyar nemzet szebb jövője címmel. Az 1861. március 7-én országgyűlési képviselővé választották. Az 1865-ös választáson alulmaradt Kautz Gyulával szemben. 1867-ben polgármesterré választották. 1872-ben nyugalomba vonult. Ezután közel harminc évig tanácsnokként szolgálta a várost. A Függetlenségi és 48-as Párt győri elnöke volt. Utolsó lakhelye: Megyeház u. 37.

(T. L.)

Művei

  • Angliai útinapló. Győr, 1845–1847.
  • Népbarát, vagyis magyarázatja annak… Győr, 1848.
  • A magyar nemzet szebb jövője. Győr, 1860.
  • A magyar felelős minisztérium feladata. Pest, 1867.

Felhasznált irodalom

GYK 1861. márc. 10. p. 77., márc. 14. p. 83., 1867. máj. 26. p. 167., 1870. júl. 14. p. 236. – MVV p. 191. – Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján. Bp., 1967. p. 245. – SZINNYEI – Tóth László: Az alkotmányos liberalizmus vívódása és tagolódása a kiegyezés előtti Győr megyében (1801–1867) = Arrabona 24–25. köt. Győr, 1988. p. 209–248. – Spira György: Kossuth és alkotmányterve. Debrecen, 1989. p. 23. – Tóth László: Kossuth alkotmányjogi nézetei az önkormányzatról 1. rész = Comitatus: Önkormányzati szemle 1996/2. p. 46–51. – HA Győr 328/1907.

Szakirodalmi rövidítések