Kovács Ignác, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Cece, 1882. június 29. – ?, 194?: tanár.

A székesfehérvári állami főreáliskolában érettségizett 1901-ben. A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem természetrajzföldrajz szakán 1905-ben kapott diplomát. 1907-ben tanári oklevelet szerzett. Két évvel később bölcsészdoktorrá avatták. Tanári pályáját 1910. szeptember 1-jén a Vágújhelyi Izraelita Reáliskolában kezdte. 1911-ben tűzoltótiszti vizsgát tett. Az első világháborúban az orosz fronton harcolt. 1919. április 17-én került a Győri Magyar Királyi Állami Felső Leányiskola és Leánygimnáziumba, ahol két évtizedig tanított. 1922-ben kémiából is középiskolai tanári képesítést szerzett. A leánygimnázium kémiai és biológiai szertárát 20 ezer darabos növény, valamint ezerdarabos ásvány-és kőzetgyűjteményével gyarapította. Tudományos kutatásait Az Alacsony-Tátra oro-és hidrográfiája, különös tekintettel annak orometriai viszonyaira című doktori értekezésében foglalta össze. 1934-ben kezdett hozzá egy alap-és rendszertani állat-és növénygyűjtemény kialakításához. 1934–35-ben rendszeres előadója volt a Győri Szabadegyetemnek. A második zsidótörvény miatt 1940. február 1-jén el kellett hagynia a tanári pályát.

(Sz. E.)

Művei

  • Az Alacsony-Tátra oro-és hidrográfiája, különös tekintettel annak orometriai viszonyaira. Erzsébetfalva, 1909.

Felhasznált irodalom

Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyvei

Szakirodalmi rövidítések