Kovács Ferenc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1746 – Dég, 1819. február 9.: mérnök, fordító.

Felesége: Eöry Julianna, gyermekeik: Mária, Rozália, Ferenc, Anna, Teréz, Pál.

Alap-és középiskoláit szülővárosában és Pápán végezte. Külföldön tanult matematikát, és mérnöki ismereteket. Latin, német, francia nyelven beszélt. Veszprém főmérnöke lett. Az általa készített veszprémi térkép 1780-ban készült el. Később Festetics Antal kamarás jószágigazgatója. A komáromi Mindenes Gyűjtemény név nélkül közölte verseit és elbeszéléseit. A kortárs magyar írókkal rendszeresen levelezett, e levelezéseket később sajtó alá rendezte. Fordításait nyomtatásban is megjelentette.

(O. H. M.)

Művei

  • A fejedelmek és hazának barátja avagy a jó polgár. Pozsony, 1779.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések