Kovács (1890-ig Klein) Sámuel Zoltán, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pápa, 1871. június 13. – Győr, 1912. augusztus 14.: tanár.

Szülők: Klein Móricz, Sonnenfeld Betti. Felesége: Heller Ilona. Kovács Margit keramikus édesapja.

Matematika–fizika szakos tanári diplomáját a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen szerezte Eötvös Loránd tanítványaként egy évig az ógyallai csillagvizsgálóban dolgozott. Tanári pályáját a székesfehérvári főreáliskolában kezdte, 1896-ban került a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskolába. Vezette a gyorsírókört és az ifjúsági csónakázóegyletet. Tankönyveket írt, a felnőttek számára közművelődési előadásokat tartott. Szorosabb szellemi közege a Philantropia szabadkőművespáholy volt, itt merült fel egy diákotthon terve. Az otthon 1910 szeptemberében nyílt meg, ennek vezetője lett. Tagja a város törvényhatósági bizottságának, alapító tagja a Kisfaludy Irodalmi Körnek. Utolsó lakhelye: Árpád út 13. – A győr-szigeti izraelita temetőben nyugszik.

(G. F.)

Művei

  • Az integral és megfordítása a Weierstrass-féle z-pu függvény. Bp., 1894. (G. F.)

Felhasznált irodalom

Huszadik Század 1912. p. 309. – A győri m. királyi áll. Révai Miklós Főreáliskola értesítője az 1912/13. iskolaévről. Győr, 1913. – KIKNT p. 18., 105. – Grábics Éva: Dr. Kovács Zoltán (1871– 1912) = Hogyan? 1983/1. p. 28–31. – HA Győr 631/1912. – PIMÉA

Szakirodalmi rövidítések