Korbonits István

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1793 – Győr, 1868. március 31.: főjegyző, polgármester.

1818 decemberétől állt a város szolgálatában. 1825-től aljegyző, 1827-ben főjegyző lett. 1848. május 22-én választották meg Győr polgármesterének. 1848. október 21-én Győr határában fogadta a horvát hadak főparancsnokát, akit arra kért, hogy kímélje meg a várost a fosztogatástól. Az osztrák csapatok bevonulását követően, 1849. január 6-án, betegségre hivatkozva állásáról lemondott. Az 1849 májusában bevonuló magyar csapatok után május 6-án állását ismét elfoglalta, de Lukács Sándor kormánybiztos bizalmát nem bírta. 1849. május 23-án 550 forint évi illetménnyel nyugalmazták. Helyére Jankó Mihályt nevezték ki. Az abszolutizmus idején illetményétől megfosztották. Többször kérelmezte, hogy legalább Győr egykori jegyzőjeként kapja meg a nyugdíját. Ferenc József 1858-ban fogadta, ettől kezdve folyósították az illetményét. 1861. február 11-én ideiglenes jelleggel megbízták a polgármesteri feladatokkal, de egy év múlva a megváltozott politikai viszonyok miatt (februári pátens) lemondott. 1913-ban utcát neveztek el róla. Szülőházán emléktábla található a Korbonits utca 2. számú házon.

(B. J.)

Felhasznált irodalom

Bana József: Győr polgármesterei. = Városi Levéltári Füzetek. 1997. 1. sz. p. 77–94. – EEGYK p. 130.

Szakirodalmi rövidítések