Konok Tamás

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kisgaram, 1898 – Bp., 1971: fotóművész.

A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián hadnagyi rangot szerzett 1922-ben, a győri ezredhez került. A 30-as években fotólabort rendezett be lakásán. Képeivel jelen volt a Fotóművészet és az Új Idők lapjain. Az elsők között foglalkozott színes diapozitívek készítésével. A második világháború alatt egy haditudósító osztály parancsnoka. Felvételei a háború mindennapjait ábrázolták. Arcképsorozatot készített az orosz emberekről is. 1945-ben Győr város katonai parancsnoka, de leszerelték, mivel nem volt hajlandó együttműködni az új rendszerrel. Fényképész műtermét az Árpád úti lakásában nyitotta meg. 1947-ben az ipartestület kulturális bizottságának tagja. Ügyvezető elnöke az Iparos Dalkörnek, 1952–53-ban tagja a Fényképész Kisipari Szövetkezetnek. A szövetkezet Kazinczy utcai műtermében volt fényképész. Iparengedélyét 1954-ben visszakapta. 1956-ot követően ítélethozatal nélkül hetekre börtönbe zárták. Iparát 1968-ban megszüntette, Csepelre költözött.

(F. L.)

Felhasznált irodalom

GYF p. 69., 73., 76., 79.

Szakirodalmi rövidítések