Konek Sándor, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pest, 1819. augusztus 18. – Balatonfüred, 1882. augusztus 1.: egyházjogász.

Pesten végezte iskoláit: gimnáziumot a piaristáknál (1834), bölcseletet (1836), majd jog-és államtudományokat (1839) tanult. Budán az udvari kamaránál volt fogalmazógyakornok. 1841–42-ben ügyvédi és jogi doktori címet szerzett. A győri Királyi Kerületi Akadémián a statisztika és a bányajog rendes tanára 1845-től 1849-ig. Győrött írta és adta ki A statisztika elmélete című művét. Az önkényuralom bécsi kormányzata 1850-ben bezáratta az akadémiát, őt áthelyezték a pozsonyi Királyi Akadémiára. 1854-ben a pesti Királyi Magyar Tudományegyetem statisztikaprofeszszora, egy ideig az egyházjogi tanszéket is vezette. 1858-ban az MTA levelező, 1867-ben rendes tagja. 1861-ben az egyetem dékánja. 1868-ban királyi tanácsos, 1869-ben rektor.

(T. L.)

Műveit ismerteti

  • MÉL, MK 1860 –1875, PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

GYK 1868. dec. 3. p. 390. – GYKTAT 3. köt. p. 89. – SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések