Koltai (1877-ig Chromacsek) Virgil Antal, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Csorna, 1857. március 22. – Bp., 1907. február 28.: bencés tanár, irodalomtörténész.

A gimnázium I–VI. osztályát Győrött, a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte, a VII. és VIII. osztályt Pannonhalmán. Teológiai tanulmányait 1879-ben fejezte be. 1882-ben gimnáziumi tanár Esztergomban. 1883-ban a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen avatták bölcsészdoktorrá. Komáromban tanár, majd a győri bencés főgimnáziumban oktatott magyar nyelv-és irodalmat. 1887–1890 között a győri Királyi Jogakadémia bölcseleti magántanára. Győr szellemi, irodalmi hagyományaival foglalkozó írásai a Győri Közlönyben, a bencés gimnáziumi értesítőkben, ill. önálló kötetekben jelentek meg. Monográfiát írt Kovács Pálról és a győri színészetről. Több, irodalomtörténeti értékű munkája jelent meg Győrben. 1885-től a Győri Híradót szerkesztette. 1890-ben kilépett a rendből, Budapestre költözött. 1892-ben megszervezte a Röser-féle gimnáziumot, három évig igazgatója volt. 1894-ben a VII. kerületi főgimnázium tanára, egy év múlva a VIII. kerületi gimnázium igazgatója. 1896-tól a kereskedelmi akadémia magyar nyelvi tanszékének rendes tanára. 1893–94-ben a Magyar Nők Lapját szerkesztette. Műfordítóként német és angol szerzők alkotásait tolmácsolta.

(T. L.)

Művei

  • Czuczor Gergely élete és működése. Bp., 1885.
  • Irodalomtörténeti és aestheticai tanulmányok. Bp., 1885.
  • Arany János élete és költészete. Győr, 1886.
  • A verses elbeszélés története. Győr, 1886–87.
  • Fáy András élete és működése. Győr, 1888.
  • Kovács Pál élete és működése. Győr, 1889.
  • Győr színészete I–II. Győr, 1889–90.
  • Széchenyi István gr. közgazdasági eszméi. Bp. 1902.
  • Szabadkőművesség és nyilvánosság, Bp. 1904.


Felhasznált irodalom

Értesítő a Pannonhalmi sz. Benedek-rend győri főgymásiumáról az 1889–90. isk. év végén. – SZINNYEI –PBRT p. 484–486. RNL, MÉL

Szakirodalmi rövidítések