Koller Jenő, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1885. február 2. – Győr, 1956. november 9.: polgármester.

Szülők: K. János, Csudányi Júlia. Felesége: Zsíros Kornélia.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1903-ban. Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte, majd Kolozsvárott fejezte be, 1906-ban jog-és államtudományi vizsgát tett. Egy ideig Győr szabad királyi város tiszti főügyésze mellett ügyvédjelölt. 1908. január 1-jétől árvaszéki jegyző. Első osztályú jegyző 1921-ben. A vármegyei hadigondozottak helyettes vezetőjeként a Népjóléti Minisztériumban kapott beosztást 1921-ben. 1928-tól városi tanácsos, a szociálpolitikai és közegészségügyi osztály vezetője. A győri Felső Kereskedelmi Iskolában közgazdaságtant és jogi ismereteket tanított. A Győri Csónakázó Egyletnek háznagya, a Győri Vívó Club főtitkára, a Győr-révfalui Atlétikai Club díszelnöke, az Iparos Dalkör elnöke. 1940. január 15. és 1944. december 2. között Győr polgármestere. Elődje, Späth Gyula 1940. február 15-én vonult nyugállományba. Az 1944. október 15-ei nyilas államcsíny után Magyarffy Gyula nyilas főispán felszólította, hogy kérje nyugdíjazását. 1944. december 2-án került nyugállományba. Utolsó lakhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 42. – A győri köztemető III. sz. parcellájában nyugszik.

(B. J.)

Felhasznált irodalom

GYSZ 1931. p. 246. – FEJEK p. 79. – GYNH 1940. jan. 31. – Schmuck Paszkál: A győri Szabadegyetem = GYSZ 1940/3. p. 160. – DH 1942. ápr. 18. – GYSZKVPI 1940/4 jan. 30.– Bana József: Győr polgármesterei a kiegyezéstől a tanácsrendszer bevezetéséig (1867–1950) = GYT 11. köt. 1991. p. 175. – Bana József: Személycserék a közigazgatásban Győrben és GyőrMosonPozsony k. e. e. vármegyében 1944. október 15. után = GYT 14–15. köt. 1994. p. 9–21. – Bana József: Győr polgármesterei = GYTKN p. 77–95 – C 1941. p. 125. – HA Győr 691/1956. – TNY 2002.

Szakirodalmi rövidítések