Kohn Adolf

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Jemnitz, Morvaország, 1820 – Bécs, 1905: gyáros.

Bécsben szerzett mérnöki diplomát 1842-ben. 1848-ban Győr-szigetben kapott letelepedési engedélyt. Sógorával, Austerlitz Henrikkel – a település Rábcaparti részén – növényolajgyárat alapított 1851-ben. 1854-től egyedül vezette a céget. A huszadik század első évtizedére az üzem Győrsziget egyik legtekintélyesebb gyártelepévé fejlődött. Hozzájárult a Kossuth utcai zsinagóga építési költségeihez. Egyik alapítója a Győr Városi és Megyei Takarékpénztárnak. 1893-ban Bécsbe költözött, a cég vezetését fia, Ignác vette át. 1918-ban utcát neveztek el róla.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

GYH 1907. júl. 23. – VGYZST p. 97. – FEJEK p. 199. – Vető Szilárd: Százhúsz éves a győri növényolajgyár. Bp., 1971. – Vörös Károly: A győri városigazgatás és várospolitika történetéhez 1861 –1914. Győr, 1978. p. 119–120. – GYVM p. 10., 154., 158. – A győri növényolajgyár története = Cereol Rt. dokumentáció p. 2–64.

Szakirodalmi rövidítés