Kohn Ábrahám Albert

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1867. június 12. – Bécs, 1925. március 31.: ügyvezető gyárigazgató.

Felesége: Kellner Irén.

A bécsi közgazdasági egyetemen 1889-ben pénzügyi és kereskedelmi szakon szerzett diplomát. A Kisbér–Füzitő Egyesült Gyári Rt. tisztviselője. 1895-ben a gyár részvényese.Öt évvel később ügyvezető igazgató. Részt vett a Győri Gépipari Rt. alapításában 1922-ben. A Győr Városi és Megyei Önsegélyező Egylet vezetőségi tagja, a Magántisztviselők Otthonának elnöke. Rendszeres szakmai előadóként szerepelt a Kereskedelmi és Iparkamarában, a Győri Lloyd Általános Kereskedelmi Testületben és a Győri Ipartestületben. 1924-ben királyi kereskedelmi tanácsos. Támogatta a város szociális intézményeit.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

GYH 1925. febr. 11., 1925. ápr. 2., 1925. ápr. 3., 1925. ápr. 4. – VGYZST p. 196IT 4732/908.

Szakirodalmi rövidítések