Kiss Sándor

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Tét, 1818 – Győr, 1911. január 7.: ügyvéd, lapszerkesztő.

Szülők: K. Mihály, Kárász Erzsébet. Felesége: Freyer Rozina.

Jogot végzett, 1842-ben ügyvéd a kőszegi királyi táblánál. 1848. augusztus 1-jén hadnagy a Vas megyei nemzetőröknél. A honvédsereg főhadnagyaként harcolt Budavár bevételénél, s III. osztályú katonai érdemjelet kapott. Az 1849. június 13-ai csornai ütközetben megsebesült. Kmety tábornok századossá léptette elő. Dévánál tette le a fegyvert augusztus 19-én. Közlegényként sorozták be a császári hadseregbe. Az 1861-es évben az 1848-as törvények visszaállítását követelte a megyei bizottmányban. 1867. május 1-jén megyei főjegyző. Az 1871. évi tisztújítás alkalmával ellenzékbe vonult. Gazdálkodással foglalkozott, egyik vezetője a győri honvédegyletnek. 1872. február 1-jétől 1874. november 5-éig tulajdonosként szerkesztette a Szabad Polgár című ellenzéki lapot. 1890-től nyugalmazott árvaszéki ülnök. Utolsó lakhelye: Árpád út 27.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

MVV p. 436. – SZINNYEI – KLK p. 317. – Tóth László: Az alkotmányos liberalizmus belső vívódása és tagolódása a kiegyezés előtti Győr megyében. 1861–1865 = Arrabona 24–25. köt. Győr, 1988. p. 209–243. – GYISB p. 696. – HA Győr 20/1911.

Szakirodalmi rövidítések