Kiss Lajos, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Zombor, 1900. március 14. Győr, 1982. május 8.: karmester, zenepedagógus.

A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem magyar–latin szakára iratkozott be, 1923-ban doktorált. Tanulmányait a zeneművészeti főiskola zeneszerzés szakán folytatta, 1925-ben nyert végbizonyítványt. Zomborban a zeneiskola igazgatója és a zenekar karmestere. 1939-től Belgrádban a jugoszláviai akadémia kórusát vezette, 1941-től 44-ig az újvidéki konzervatórium igazgatója. 1945-ben érkezett Győrbe. Megszervezte a Győri Állami Zenekonzervatóriumot, majd a filharmonikus zenekart. A vagongyár férfikarával sikeresen szerepelt. Az 1946–48 közötti tanévekről évkönyvet jelentetett meg. 1949. november 1-jével megvonták igazgatói megbízását. 1950-től az MTA Magyar Népzene Tára szerkesztője, a III. a/b. és V. kötet szerzője. 1970-ben a zenetudományok kandidátusa. 1938-tól húszezernél több magyar népdalt, valamint szerb, horvát, szlovák, bolgár és török dallamot gyűjtött.

(O. H. M.)

Művei

 • Régi népdalok Hódmezővásárhelyről. Karcag, 1927.
 • Délvidéki daloskönyv. Bp., 1943.
 • A győri Állami Zenekonzervatórium évkönyve az 1946/47. tanévre. Győr, 1947.
 • A győri Állami Zenekonzervatórium évkönyve 1947/48. évre. Győr, 1948.
 • A rozmaring. Bp., 1952.
 • Kétszólamú kórusgyűjtemény. H. n., 1954.
 • Siratók. Bp., 1966.
 • Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztó énekekben. Bp., 1966.
 • Horgosi népdalok. Zenta, 1974.
 • Gombos és Doroszló népzenéje. Újvidék, 1982.
 • Lőrincréve népzenéje; Karsai Zsigmond dalai. Bp., 1982.
 • Az aldunai székelyek népdalai. Novi Sad, 1984.
 • A szlavóniai szigetmagyarság népdalai. (társszerző: Bodor Anikó)Újvidék, 1990.

Felhasznált irodalom

A győri Állami Zenekonzervatórium évkönyve az 1946/47. tanévre. Győr, 1947. p. 2–5. – A győri Állami Zenekonzervatórium évkönyve az 1947/ 48. tanévre. Győr, 1948. p. 3–5. – Lengyel Alfréd: A győri zeneoktatás száz éve: 1862–1952 –1962. Győr, 1962. p. 21–35. – Iratok a magyar zeneoktatás történetéhez, 1945–1956. Bp., 1984. p. 104–115.

Szakirodalmi rövidítések